BLUE LAKE SAMARBEJDET

- international udveksling og inspiration

 

Blue Lake Ballet Ensemble og Fine Arts Camp og Musikskolen Ringkøbing Skjern

 

Ballet ved Musikskolen Ringkøbing-Skjern har i 2012 indledt et samarbejde med Blue Lake Fine Arts Camp (Blue Lake) – et amerikansk kulturprojekt, der siden 1966 hver sommer har afholdt sommerlejre for unge børn og unge i alderen 12-19 år med fokus på ballet, klassisk musik, jazz, teater og kunst. 

På det musikalske plan har forbindelsen med Blue Lake eksisteret siden 2003/2004, da Musikskolen tidligere har haft 2 besøg af Blue Lake Jazzband samt et besøg af det store orkester, Blue Lake Northern Winds. Alle gange har det været med stor hjælp fra lokale beboere, der har hjulpet med indkvartering og taget imod de unge, som var de en del af familien – helt i tråd med grundtanken bag Blue Lake International, der er baseret på ideen om fred og forståelse via kulturens universelle sprog. 

Det vellykkede samarbejde omkring modtagelsen af orkestre fra USA på deres rundrejser i Europa har resulteret i, at Musikskolen gennem årene har modtaget 3 scholarships, og at 3 unge derigennem har haft hver deres fantastiske rejse og oplevelser på Blue Lake Summer Camp. 

I 2012 var det Ballettens tur til at have besøg af en gruppe på i alt 40 dansere fra Blue Lake-projektet. Besøget var baseret på privat indkvartering og fællesskab omkring ballet, og bød dels på opvisninger og workshops med deltagelse af både amerikanske gæster og Balletafdelingens elever, dels på udflugter og socialt samvær med værtsfamilierne – alt sammen med stor succes for såvel gæster som Balletafdelingens elever. 

 

Grundtankerne bag Blue Lake Fine Arts Camp.

Blue Lake lægger vægt på, at alle skal have mulighed for at danse – uanset om de måtte være høje eller lave, tykke eller tynde. Det primære er, at den enkelte deltager skal blive så dygtig som mulig udfra egne præmisser, altså med fokus på individuelle evner og formåen.

Man tager ganske enkelt udganspunkt i, hvem deltageren er, hvilke forudsætninger den enkelte har og hvordan vedkommende kan blive dygtigere. Fokus ligger altså på den individuelle udvikling, alt sammen i et miljø af fællesskab og med vægt på, at også de sociale relationer styrkes, hvilket i høj grad også har en positiv indvirkning på deltagernes personlige præstationer. 

Ideen med at tage afsæt i elevernes personlige niveau i balletundervisningen falder fuldstændig i tråd med den filosofi, som Balletafdelingen ved Musikskolen Ringkøbing-Skjern arbejder ud fra. Også her gælder det, at man fokuserer på, hvordan de enkelte balletelever kan dygtiggøre sig – med hensyntagen til deres personlige evner og muligheder og med vægt på, at undervisningen foregår i en varm og tryg atmosfære. Ikke mindst derfor anses samarbejdet med Blue Lake for at være af stor vigtighed for Balletafdelingen ved Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

 

Blue Lake Ballet Ensemble er på besøg på Musikskolen Ringkøbing Skjern, juni 2012 
(Scholarship vinder til ophold og undervisning på Blue Lake Fine Arts Camp Rikke Møller)

Deltagelse i Blue Lake Fine Arts Camp, Michigan, USA, juli 2013 

Blue Lake Ballet Ensemble er på besøg på Musikskolen Ringkøbing Skjern, juni 2014 
(Scholarship vinder til ophold og undervisning på Blue Lake Fine Arts David McMillan Mikkelsen)

Deltagelse i Blue Lake Fine Arts Camp, Michigan, USA 2015

Blue Lake Ballet Ensemble er på besøg på Musikskolen Ringkøbing Skjern, juni 2016 
(Scholarship vindere til ophold og undervisning på Blue Lake Fine Arts Camp Kellie Meurer og Amy Van Es)

Deltagelse i Blue Lake Fine Arts Camp, Michigan, USA 2017
og vinderen på camp som ”Outstanding Dancer”  Nikoline Rønhoff

 

 « Tilbage