Musikskolerådet består af:


Irene Lund Pedersen, Vorgod-Barde
Repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget, Formand

Thomas Olufsen
Repræsentant for ansatte ved Musikskolen

Henrik Fisker Olesen, Tarm
Repræsentant for folkeskolelederne

Jens Kristian Kristensen, Skjern
Forældrerepræsentant

Ann Graversen, Ringkøbing
Forældrerepræsentant

Helge Ebbensgaard, Skjern 
Repræsentant for støtteforeningerne

Endvidere deltager Musikskoleleder Thorkild Borup Nielsen og
Administrativ Leder Tove Hjerrild Andersen i rådsmøderne.
Musikskolens administration varetager mødereferater m.v.