Musikskolerådet består af:


Irene Lund Pedersen, Vorgod-Barde
Repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget, Formand

Thomas Olufsen
Repræsentant for ansatte ved Musikskolen

Dorthe Sloth Balle
Repræsentant for folkeskolelederne

Helle A. Jensen, Borris
Forældrerepræsentant

Tina Storgaard Johnsen
Forældrerepræsentant og støtteforeningsrepræsentant

Helge Ebbensgaard, Skjern 
Repræsentant for støtteforeningerne

Karoline Kofod Koch
Elevrepræsentant

Emma Volf Skole
Elevrepræsentant

John Jensen
Ungdomsskolen, observatør

Endvidere deltager Musikskoleleder Thorkild Borup Nielsen og
Administrativ Leder Tove Hjerrild Andersen i rådsmøderne.
Musikskolens administration varetager mødereferater m.v.