Betalingsregulativ for Musikskolen Ringkøbing-Skjern

 Opdateret 25/4-2017

 § 1 – Betaling

Priser og rateantal fremgår af Musikskolens takstblad på hjemmesiden. Ringkøbing-Skjern Kommune udsender i oktober første opkrævning, dette sker  via e-boks. Forfaldsdato er den 20. i den måned hvor raten skal betales. Betaling til Musikskolen kan tilmeldes Betalingsservice (PBS).

Musikskolen giver ikke meddelelse ved afmeldelse fra PBS, ligesom der ikke automatisk genfremsendes nyt girokort.

 § 2 – Bortkomne girokort

Meddelelse om bortkomne girokort skal gives til Musikskolens kontor, hvor det aftales hvorledes den fremtidige betaling skal foregå.

 § 3 – Hæftelse for betaling

Børn under 18 år indmeldes af en forælder/værge, der herefter hæfter personligt for betalingen. Begge forældre hæfter solidarisk for betalingen, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis barnet fylder 18 år i løbet af sæsonen, hæfter forældrene som ovenfor nævnt.
Hvis forældrene fortsætter som indbetalere i sæsonen efter barnets fyldte 18. år fortsætter hæftelsen som ovenfor nævnt.

 § 4 – Rykkergebyr

Da betalinger til Musikskolen er tillagt udpantningsret jf. § 5 beregnes og opkræves der efter Lov om gebyrer og Morarenter (Lov nr. 939 af den 27.12.1991) et gebyr på kr. 250,00 pr. rykker. Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og betaling har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker.

 § 5 – Udpantning

Da Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget dette betalingsregulativ er betalinger til Musikskolen tillagt udpantningsret jf. udpantningslovens § 1 stk. 1 nr. 3. Inddrivelse sker via kommunens betalingskontor, der kan fremsende kravet til inddrivelse hos SKAT.

 § 6 – Modregning

Ved restance forbeholder Ringkøbing-Skjern Kommune sig ret til modregning jf. dansk rets almindelige regler om modregning.

 § 7 – Tilbagebetaling

Der tilbagebetales ikke i følgende tilfælde:
- elevafbud.
- elevforsømmelser.
- modtaget soloundervisning i 35 uger eller mere.
- for holdundervisning hvis beløbet er under 150 kr.

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på din NEM-konto.

Den til en hver tid værende leder af Musikskolen træffer afgørelse om tilbagebetaling, hvis der opstår situationer, der ikke falder ind under de ovenfor nævnte tilfælde.

 § 8 – Erstatninger

Erstatninger jf. de generelle betingelser § 10 er ikke tillagt udpantningsret, hvorfor erstatningskrav vil blive inddrevet via kommunens advokat for gennem Fogedretten at få kravet dækket.
Omkostninger til advokat, Fogedret, politifremstilling mv. pålægges skyldner.

 § 9 – Bortvisning pga. manglende betaling

Musikskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver.

Bortvisning medfører ikke, at den økonomiske binding af tilmeldingen bortfalder.

Når restancen er betalt kan undervisningen genoptages.

Restancen vil også ved bortvisning blive tvangsinddrevet af pantefogeden.

 § 10 – Tvangsudmelding

Musikskolen forbeholder sig ret til, med dags varsel, at tvangsudmelde bortviste elever, hvis der er elever på venteliste til pladsen.

Betaling indtil tvangsudmelding vil fortsat blive opkrævet og tvangsinddrevet.

 § 11 - Afdragsordninger

I særlige og enkeltstående tilfælde kan der indgås aftale om afdragsvis betaling af restancer til Musikskolen.

Afdragsordningen indgås med kommunens betalingskontor.

 

Tilbage til toppen

Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemm

Hjemmeside

CAKEPHP - 1 uge

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

CakeCookie[vmcmsPersonalizedNodes] - 5 år

Hjemmesiden sætter denne cookie, for at huske hvilke sider der er blevet vist, for senere at kunne fremhæve disse sider.

Cookie-indstillinger

CakeCookie[vm-gdpr] - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

CakeCookie[vm-gdpr-accept] - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Google Analytics

__utmv - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til at overvåge trafikken på vores hjemmeside og spore hvilken kategori af besøgende du er.

__utmz - 180 dage

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg

__utma - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

__utmb - Slettes efter session udløbstid

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende tilbringer på en webplacering: når et besøg starter og når det næsten ender. Hvis du observerer cookieændringer (f.eks. Ved brug af firecookie), vil du se regelmæssige ændringer.

__utmc - 2 år

Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer

__utmt - 2 år

Anvendes til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.