Generelle betingelser og betalingsregulativ for Musikskolen Ringkøbing-Skjern

 Opdateret 25/4-2018

 § 1 – Indmeldelse

Indmeldelse skal ske online via link på Musikskolens hjemmeside: www.musikrisk.dk. På hjemmesiden kan du også se hvornår der åbnes for tilmelding.

Indmeldelse i Musikskolen er bindende med betaling for indeværende periode samt næste periode. Der er 4 betalingsperioder i musikskoleåret. De aktuelle perioder/uger kan findes på musikskolens hjemmeside.

Indmeldelse i Musikskolen er kun gældende for den sæson indmeldelsen vedrører. Det vil sige at du automatisk er udmeldt ved sæsonens/skoleårets afslutning.

Hvis der ikke er plads optages eleven på venteliste jf. § 3

 § 2 – Udmeldelse

Meddelelse om udmeldelse skal ske via elevens login på musikskolens hjemmeside for at være gyldig. Du kan ikke melde dig ud hos din lærer. Udmeldelsen skal være Musikskolen i hænde senest 10 dage før perioden udløber. De aktuelle udmeldelsesdatoer kan findes på Musikskolens hjemmeside.

Udeblivelse fra undervisning er ikke lig med udmeldelse og fritager ikke for betaling.

1. juli er sidste frist for at framelde sig undervisning der starter efter en sommerferie.

Hvis du er startet som ny elev, eller har skiftet lærer, og du fortryder din indmeldelse, kan du framelde dig inden for 30 dage fra undervisningsstart og betaler kun for 1 periode.

Herudover accepteres udmeldelse:
- hvis eleven permanent fraflytter Ringkøbing-Skjern Kommune
- ved længerevarende sygdom. Lægedokumentation kan kræves

Tilmeldte på babyrytmik- og børnemusik 1-5 år, musik for 0. klasser samt børneballet kan udmeldes med 30 dages varsel.

Den til enhver tid værende leder af Musikskolen træffer afgørelse om udmeldelse er rettidig, eller kan accepteres.

 § 3 – Venteliste

Elever som har modtaget undervisning i foregående sæson, og som er tilmeldt rettidigt, bliver optaget frem for nye elever.

Elever som har stået på venteliste den foregående sæson, og som er tilmeldt rettidigt, bliver optaget frem for nye elever.

Nye elever optages i den rækkefølge tilmeldingerne er modtaget.

De elever, der herefter ikke er plads til, sættes på venteliste og optages efter ovenstående, hvis der i løbet af sæsonen bliver ledige pladser.

 § 4 – Undervisning

Sæsonen er 37 uger indenfor skoleåret i folkeskolen.

Elever under 25 år:

Lektionslængderne for instrumental- og sangelever er på hhv. 20, 25 og 35 min. Der undervises desuden på hold á 2 elever i 30 min., fortrinsvis 1. års elever. Herudover er der kor/sammenspil, drama, billedkunst samt ballet/dans.

Elever over 25 år:

Lektionslængden for instrumental- og sangelever er på 25 min. Der kan vælges klippekort på hhv. 12, 24 og 36 undervisningsgange.

 § 5 – Elevafbud

Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, skal melde afbud til læreren eller Musikskolens kontor så hurtigt som muligt på afbudsdagen eller før. Der ydes ikke refusion når eleven ikke møder op til undervisning.

 § 6 – Lærerafbud

Hvis læreren bliver forhindret i at møde til undervisningen giver Musikskolen besked pr. sms eller mail. Det er derfor af afgørende betydning at dine oplysninger hos os holdes ajour af dig. Der sker tilbagebetaling, hvis du har fået undervisning i mindre end 35 uger. For holdelever gælder, at du får penge tilbage hvis beløbet for den manglende undervisning er over 150 kr. For klippekortelever gælder, at betaler får penge refunderet for aflysninger der ikke kan efterlæses.

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på betalers NEM-konto.

Ved længerevarende lærerafbud forsøges undervisningen gennemført ved hjælp af vikar.

Evt. erstatningsundervisning vil blive aftalt med læreren og afholdes inden folkeskolens sommerferie.

 § 7 – Fælles aktiviteter

Musikskolen forbeholder sig ret til at konvertere nogle af undervisningsgangene til andre musikskolerelaterede aktiviteter for eleverne.

 § 8 – Noder

Noder anskaffes af eleven selv, gerne i samråd med læreren.

Alle elever skal betale et kopieringsgebyr til COPY-DAN, en forening for ophavsrettighedshavere. Dette gebyr dækker de kopier, der i begrænset omfang må bruges i undervisningen.
Gebyret er ikke indeholdt i deltagerbetalingen og vil blive opkrævet sammen med elevens første opkrævning/rate.

 § 9 – Leje af instrumenter

Pris for instrumentleje fremgår af Musikskolens takstblad.

Lejebetaling tillægges og opkræves sammen med den almindelige betaling.

Udlejning sker mod kvittering for udlevering af instrumentet. Henvendelse omkring leje af instrumenter skal ske til musiklæreren eller Musikskolens kontor.

Hvis et instrument bortkommer eller bliver ødelagt i elevens varetægt skal dette meddeles Musikskolens kontor øjeblikkeligt, og vil medføre erstatningskrav for instrumentet. Erstatningsbeløbet fastsættes af Musikskolen.

Musikskolen anbefaler, at de elever der lejer instrumenter  på forhånd undersøger hvorvidt de er dækket ind forsikringsmæssigt hvis det lejede instrument skulle blive stjålet, bortkommer eller bliver ødelagt.

 § 10 – Erstatning

Musikskolen forventer, at eleverne opfører sig ordentligt og med respekt for Musikskolens inventar, instrumenter, nodehæfter mv.

Elever, der ved uagtsom eller ligegyldig opførsel pådrager Musikskolen omkostninger, vil blive gjort erstatningspligtige.

 § 11 – Fripladser

Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser. Se mere på Musikskolens hjemmeside om tilmeldingsfrist og ansøgning.

Regler kan aldrig beskrive alle forhold og løsninger. Derfor er det vigtigt at du kontakter Musikskolen, hvis der er noget der er uklart eller den konkrete problemstilling ikke er beskrevet i reglerne.

 

Tilbage til toppen

Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker
Information
Funktionalitet
Statistik
Marketing

Hvad er cookies?

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemm

Hjemmeside

CAKEPHP - 1 uge

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

CakeCookie[vmcmsPersonalizedNodes] - 5 år

Hjemmesiden sætter denne cookie, for at huske hvilke sider der er blevet vist, for senere at kunne fremhæve disse sider.

Cookie-indstillinger

CakeCookie[vm-gdpr] - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

CakeCookie[vm-gdpr-accept] - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

Google Analytics

__utmv - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til at overvåge trafikken på vores hjemmeside og spore hvilken kategori af besøgende du er.

__utmz - 180 dage

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg

__utma - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

__utmb - Slettes efter session udløbstid

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende tilbringer på en webplacering: når et besøg starter og når det næsten ender. Hvis du observerer cookieændringer (f.eks. Ved brug af firecookie), vil du se regelmæssige ændringer.

__utmc - 2 år

Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer

__utmt - 2 år

Anvendes til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.